Hoe werkt het?

Gebruikers slaan gegevens die belangrijk zijn voor hun gezondheid op in Mijn GezondheidsPlatform. Denk bijvoorbeeld aan behandeldoelen en streefwaarden.

Mijn GezondheidsPlatform kan zelfstandig gebruikt worden via de website van de zorgverzekeraar. Het programma geeft dan feedback en mensen kunnen vragen stellen aan online deskundigen.

Het is ook mogelijk dat behandelaars of coaches Mijn GezondheidsPlatform aanbieden. Zij kunnen met gebruikers meekijken en die informatie inzetten voor de behandeling.

Gegevens bewaren

Gebruikers bewaren alle gegevens die van belang zijn voor hun gezondheid in Mijn GezondheidsPlatform. Denk hierbij aan meetwaarden als gewicht, allergieën en informatie over leefstijl.

Alle gegevens hoeven maar één keer ingevoerd te worden. Mijn GezondheidsPlatform neemt dit mee in de adviezen die het verstrekt. Bijvoorbeeld: mensen met een zwakke rug die meer willen gaan bewegen, krijgen een beweegadvies dat rekening houdt met de zwakke rug.

Het advies komt tot stand op basis van gevalideerde gegevens, standaard procedures en landelijke protocollen.

Individueel zorgplan

Mensen die onder behandeling staan, stellen met hun behandelaar een individueel gezondheidsplan op. Dat beschrijft de doelen waaraan patiënt en behandelaar gaan werken. Mijn GezondheidsPlatform ondersteunt dit individueel zorgplan.

Met Mijn GezondheidsPlatform werken gebruikers dagelijks aan de doelen uit hun zorgplan. Het programma geeft hen actueel advies aan de hand van de gemaakte vorderingen. Dat kan ook zonder behandelaar. Mensen hoeven dus niet per se via een huisarts, fysiotherapeut, specialist of andere behandelaar gebruik te maken van Mijn GezondheidsPlatform.

Gegevens uitwisselen

Mijn GezondheidsPlatform kan gegevens uitwisselen met andere systemen, zoals van laboratoria. Zo krijgt iedereen altijd advies dat op hem van toepassing is.

De informatie in Mijn GezondheidsPlatform is gemaakt en gecontroleerd door medische deskundigen. De protocollen en procedures lopen volgens in Nederland geldende normen. Zo is de kwaliteit van Mijn GezondheidsPlatform gewaarborgd.

De tips en feedback die Mijn GezondheidsPlatform geeft, zijn gebaseerd op de persoonlijke situatie van gebruikers en de doelen die zij willen bereiken.

Behandelaars kunnnen procedures en protocollen aanpassen aan de situatie van individuele gebruikers.

Leefstijl

Niet alleen mensen die aan hun gezondheid willen werken, hebben profijt van Mijn GezondheidsPlatform. Iedereen die gezonder wil eten, beter wil bewegen of wil stoppen met roken, kan met de leefstijlcoaches in het programma aan de slag.

Aan de hand van de medische situatie van individuele gebruikers en hun doelen, stelt de coach een programma op. Vervolgens krijgen zij informatie via e-mail, sms en andere media. Mijn GezondheidsPlatform coacht hen naar een gezonde leefstijl. Meer informatie vindt u bij de leefstijlcoaches

Terug naar boven