Privacy

De privacy van gebruikers is gewaarborgd in Mijn GezondheidsPlatform. Het systeem is optimaal beveiligd. Vertrouwelijke informatie in Mijn GezondheidsPlatform wordt behandeld volgens de regels en richtlijnen van de privacywetgeving. Behandelaars en andere deskundigen in Mijn GezondheidsPlatform hebben beroepsgeheim en dus een geheimhoudingsplicht.

Terug naar boven