Hoe werkt het?

Gegevens die belangrijk zijn voor uw gezondheid slaat u op in Mijn GezondheidsPlatform. Bijvoorbeeld uw behandeldoelen en streefwaarden. Mensen met chronische aandoeningen bewaren gegevens die daarvoor van belang zijn ook in Mijn GezondheidsPlatform.

U kunt Mijn GezondheidsPlatform zelfstandig gebruiken via de website van uw zorgverzekeraar. U krijgt dan feedback van het systeem en kunt vragen stellen aan ervaren deskundigen.

U kunt Mijn GezondheidsPlatform ook gebruiken als u behandeld wordt voor een aandoening. Uw behandelaar of coach kan u dan Mijn GezondheidsPlatform aanbieden. Hij of zij kan dan met u meekijken en Mijn GezondheidsPlatform inzetten voor uw behandeling.

Gegevens één keer invoeren

U hoeft uw gegevens maar één keer in te voeren. Mijn GezondheidsPlatform houdt daar vervolgens rekening mee. Bijvoorbeeld: u hebt een zwakke rug en wil meer gaan bewegen. Van Mijn GezondheidsPlatform krijgt u advies dat daar op inspeelt.

Mijn GezondheidsPlatform adviseert u op basis van gevalideerde gegevens, standaard procedures en landelijke protocollen.

Aan de hand van deze informatie krijgt u automatisch persoonlijk gezondheidsadvies van Mijn GezondheidsPlatform.

Individuele zorg

Als u behandeld wordt voor een aandoening, stelt u samen met uw behandelaar een individueel gezondheidsplan op. Dat plan beschrijft de doelen waaraan u en uw behandelaar samen werken.

Met Mijn GezondheidsPlatform werkt u regelmatig aan de doelen uit uw zorgplan. Het programma geeft u feedback volgens landelijke protocollen en houdt daarbij rekening met uw individuele zorgplan.

Gezonder leven

Uw behandelaar kijkt mee via Mijn GezondheidsPlatform. Als het nodig is, heeft u direct contact met uw behandelaar.

Ook als u gezonder wil leven, is Mijn GezondheidsPlatform geschikt voor u. Via het platform stelt voor uzelf gezondheidsdoelen op.

Aan de hand van uw doelen, uw persoonlijke situatie en landelijke protocollen, stelt het programma een plan voor u samen.

Gegevens uitwisselen

Mijn GezondheidsPlatform kan gegevens uitwisselen met andere systemen, zoals van laboratoria. U krijgt dus altijd advies dat op u van toepassing is.

De informatie in Mijn GezondheidsPlatform is gemaakt en gecontroleerd door medische deskundigen.

De tips en feedback uit Mijn GezondheidsPlatform zijn gebaseerd op de informatie die u opslaat en de doelen die u wilt bereiken.

Als een behandelaar dat wil, kan hij procedures en protocollen aanpassen aan uw situatie.

Leefstijl

Als u uw leefstijl wil aanpassen, kunt u ook gebruik maken van Mijn GezondheidsPlatform. Wilt u gezonder eten, beter bewegen of stoppen met roken? Ga dan met leefstijlcoaches in Mijn GezondheidsPlatform aan de slag.

Gebaseerd op uw medische situatie en uw doelen stelt de coach een programma voor u op.

Hiervoor krijgt u instructies en informatie via e-mail, sms en andere media. Mijn GezondheidsPlatform gecoacht u naar een gezonde leefstijl. Meer informatie vindt u bij de leefstijlcoaches .

Terug naar boven