Toepassingen

Er zijn twee verschillende toepassingen van Mijn GezondheidsPlatform: zelfstandig of samen met één of meer behandelaars. Beide zijn geschikt voor mensen met en zonder chronische aandoeningen.

Zelfstandig

Met Mijn GezondheidsPlatform werkt u aan uw gezondheid zonder behandelaar. Dus zonder bijvoorbeeld een huisarts, fysiotherapeut of specialist. U krijgt van het programma automatisch gezondheidsadvies op maat. Dat is gebaseerd op landelijke protocollen en standaard procedures.

Vragen kunt u stellen per e-mail. U krijgt dan advies van ervaren deskundigen. Dit zijn artsen, paramedici of verpleegkundigen met diverse specialisaties.

Deze toepassing van Mijn GezondheidsPlatform krijgt u meestal aangeboden via uw zorgverzekeraar, thuiszorgorganisatie of werkgever.

Samen

Mijn GezondheidsPlatform kunt u ook gebruiken als onderdeel van uw behandeling voor een chronische aandoening. Het programma ondersteunt u en uw behandelaar. Dat kan een huisarts zijn, maar ook een fysiotherapeut, praktijkondersteuner, diëtist, of andere behandelaar die u helpt bij uw gezondheid.

U krijgt automatisch gezondheidsadvies van het programma en advies van uw behandelaar. Dat is uiteraard op elkaar afgestemd.

Het advies van Mijn GezondheidsPlatform is gebaseerd op landelijke protocollen en standaard procedures. Uw behandelaar kan deze aanpassen, zodat ze precies aansluiten bij uw situatie.

Samen met uw behandelaar werkt u aan uw gezondheid. U hebt allebei gemakkelijk toegang tot de gegevens die belangrijk zijn voor uw behandeling.

Deze toepassing van Mijn GezondheidsPlatform gebruikt u via uw behandelaar, bijvoorbeeld huisarts, diëtist, fysiotherapeut of bedrijfszorg. Andere behandelaars zijn ook mogelijk.

Terug naar boven