Terug

Experiment met Mijn GezondheidsPlatform veelbelovend

18-5-2015

ENSCHEDE - Zorgverleners en patiënten zien toekomst in ‘Mijn GezondheidsPlatform’. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente na één jaar experimenteren. Projectmanager Jolanda Menting: 'De kracht van dit platform is dat patiënten zelf werken aan hun gezondheid.'

Sinds een jaar kunnen patiënten met een chronische aandoening in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg gebruik maken van Mijn GezondheidsPlatform, kortweg MGP. MGP is een online programma waarin patiënten zelf hun gezondheidsgegevens en gezondheidsdoelen noteren. 'Op dit moment maken 247 patiënten uit acht huisartspraktijken er gebruik van, maar wekelijks komen er nieuwe aanmeldingen binnen', vertelt projectmanager Jolanda Menting van zorggroep PoZoB. De laatste cijfers: elf procent van de patiënten met diabetes, CVRM, astma en COPD in de pilotpraktijken werken met Mijn GezondheidsPlatform.

Zo werkt het programma
Met het programma bepalen patiënten zelf hoe ze met hun chronische aandoening omgaan. Ze voeren hun gegevens in en het programma geeft feedback en advies. Het programma is gekoppeld aan het ketenondersteuningssysteem van de zorgverlener waardoor labwaarden en andere gegevens uitgewisseld worden. Patiënten kunnen het programma samen met hun behandelaar inzetten bij de behandeling. Bijzonder aan Mijn GezondheidsPlatform zijn de leefstijlcoaches die de gebruikers helpen bij gezonder eten, meer bewegen en stoppen met roken.

Behandelaars
Zorgverleners zijn over het algemeen tevreden over het programma. 'Al moesten ze er wel aan wennen en kostte het soms moeite om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken', vertelt Jolanda Menting. Mijn GezondheidsPlatform is een instrument waarmee zelfmanagement gestimuleerd wordt bij patiënten met een chronische aandoening.

Jolanda Menting: 'Je kunt patiënten op een efficiënte manier coachen. Het programma kan bovendien gekoppeld worden aan andere zorgverleners, zoals de diëtist of de internist. In de toekomst stellen we ons voor dat de behandeling deels via Mijn GezondheidsPlatform gaat in combinatie met face-to-face-contacten wanneer dat nodig is, ook wel blended care genoemd. Zorg kan beter op maat van de patiënt worden afgestemd waarbij de patiënt een bepalende rol heeft.'

Resultaten?
De Universiteit Twente onderzoekt het e-health programma op drie onderdelen: werkt het, helpt het, rendeert het? Jolanda: 'We draaien een jaar en in het eerste jaar was het onderzoek gericht op de vraag of het werkt. Dat is het geval. Patiënten gebruiken vooral het dossier en de coaches. Opvallend is ook dat een derde van hen het programma buiten kantooruren gebruikt. Verder blijkt dat vooral CVRM-patiënten er gebruik van maken, gevolgd door patiënten met diabetes. Dit komt overeen met de verdeling in de doelgroep.'

Kritisch
Er zijn ook kritische kanttekeningen bij het programma, vertelt de projectmanager. 'Die gaan over de gebruikersvriendelijkheid voor de patiënten en de instructies voor de zorgverleners hoe je het programma in de dagelijkse praktijk kunt integreren. Er is aandacht nodig voor die implementatie want het werken met het programma brengt ook voor de zorgverlener veranderingen met zich mee. Die veranderingen moet je je eigen maken.'

In 2014 zal een diabetescoach en een medicijncoach ontwikkeld worden. Ook start er een pilot voor mensen met psychische klachten. 'Zowel zorgverleners als patiënten zien toekomst in de ontwikkeling van Mijn GezondheidsPlatform. En daar gaat het om!'

Terug naar boven